If you are planning a conference with 50 delegates or a congress with more than 500 participants, there is much to consider. Take advantage of our know-how!

The bid proposal 
You would like to organize an extraordinary event? A client presentation,  a motivational event, a celebration… We can help you! Please use our Request For  Proposal to start planning now!

 

Concept development and bid proposal
After we receive your Request, we will contact you to know you and your company, the meeting/event objectives and your expectations. With the initial briefing, we will develop a first meeting/event concept, including as much detail as required. Our bid proposals describe in detail the concept, tentative schedule, venues, decoration, entertainment and other details. 

On-site management
Jagma provides a supervision of the event with one contact person – your Project Manager - to "stage-manage" your event. From the bid proposal to the post-event debriefing. 

Budgeting and control
All business at Jagma is performed with a transparent reporting and a rigorous cost control. The preliminary costs projection is followed by a detailed cost schedule and, finally,  a detailed final account.

U čemu smo najbolji?
Kroz sve preporuke koje smo dobili od zadovoljnih klijenata se provlače slijedeće pohvale: točnost, savjetodavna uloga, realizacija unutar planiranog budgeta, profesionalnost i entuzijazam.

Na vaš zahtjev možete dobiti na uvid naše preporuke.

Planirate konferenciju za 50 uzvanikaili kongres za 500 sudionika? Svakako je potrebno dobro planiranje. Iskoristite naše iskustvo.

 

Financijska ponuda

Želite organizirati izvrstan event? Prezentaciju, seminar, radionicu ili proslavu .... možemo vam pomoći. Molimo vas pošaljite nam upit i počnite planirati odmah!

 

Razvoj koncepta i izrada ponude

Nakon što zaprimimo vaš upit, kontaktirat ćemo vas kako bi bolje upoznali zahtjeve vaše kompanije te vaša očekivanja. Po primitku osnovnIh informacija, sastavit ćemo draft ponudu sa svim traženim elementima. Ona će sadržavati detaljno razrađen koncept ponude, prijedlog vremenskih rokova, mjesta događanja, dekoraciju, vrstu zabave i druge detalje. Kroz komunikaciju s vama postavljeni okvir ponude dovest ćemo do konačnog rješenja.

 

Podrška na eventima

Agencija Jagma će vam osigurati punu podršku na eventima kroz jednu odgovornu osobu – voditelja, koji će sa vama pratiti sve faze projekta, od izrade ponude do zaključenja i rezimiranja eventa.

 

Planiranje i kontrola troškova

Izuzetno nam je važna transparentnost poslovanja. Svi poslovi koje ćemo realizirati sa vama bit će pokriveni dokumentacijom, a troškove strogo kontroliramo tijekom realizacije.

Naše usluge standardno uključuju:
- izrada financijske ponude- rezervacija dvorane i naručivanje usluga- koordinacija svih dobavljača i usluga- praćenje troškova- pomoć kod pripreme prezentacijskog prostora- registracija sudionika, podjela marketinškog materijala, slike sa eventa (ne profesionalne) - zaprimanje prijava sudionika- izrada akreditacija- profesionalnog i ljubaznog asistenta.

 

dodatno vam možemo ponuditi 

  • izradu i slanje pozivnica/zaprimanje prijava sudionika

  • dizajn i izradu roll upa

  • hostese/event koordinatore

  • te ostale usluge vezane za najam tehničke opreme, transporta, smještaj i organizaciju zabavnih programa, nabavu poklona i štampanje promo materijala